Първа Б група

                                                Възраст - 3 годишни;

Персонал:

Мария Танова Делчева - старши учител;
Катя  Велинова Борисова -Томова - учител;
Норка Йорданова Владимирова - помощник възпитател;


Телефон на групата: 0876 16 55 53
 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование


Правила на групата

Анализ на анкетата проведена с родители на децата от Първа Б група  в началото на учебната 2020/2021 година
   
  

Национален детски фестивал с международно участие"Всичко започва от детството "
   
     
         На 18.03.2021 год. Първа Б група отбелязаха Световния ден на рециклирането.Децата от групата  са нашите "Герои  на рециклирането ", защото именно от тях започва всичко!


От ежедневието на децата от Първа Б група