Музика

 
Музикален ръководител: Сашка Спасова Спасова

Телефон за контакт : 0884 78 45 03

   

Заниманията се провеждат два пъти седмично - Вторник и Петък;