Подготвителна група 5 годишни

Трета група

Възраст
-  подготвителна група 5 годишни

Персонал:

Елена Стоянова Цветкова - старши учител;
Албена Георгиева Колева - Димитрова- учител;
Цветанка Стойчева Илиева - помощник - възпитател;


Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за ваимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

                                             
Правила на групата                                 

Анализ на анкетата проведена с родители на децата от Подготвителна група 5 годишни  в началото на учебната 2020/2021 година       
                                          
От ежедневието на Подготвителна група 5 годишни