Подготвителна група 6 годишни

Четвърта  група

                     Възраст - Подготвителна група 6 годишни   

Персонал
:


Йорданка Василева Димитрова - старши учител;
Ирена Панайотова Станчева -старши  учител;
Сашка Иванова Атанасова - помощник възпитател;

Телефон на групата : 0876 17 37 23


Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование


Правила на групата         

Анализ на анкетата проведена с родители на децата от Подготвителна група 6 годишни  в началото на учебната 2020/2021 година

От ежедневието на децата от Подготвителна  група - 6 годишни