Втора група

Втора група 


Възраст 
- 4 годишни

    Персонал:

Елена Стоянова Цветкова - старши учител;
Албена Георгиева Колева - Димитрова - учител;
Снежана Маринова Чанева - пом.възпитател; 


Телефон на групата : 0876 18 56 12  

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители

Правила на групата


Посещение на зоологическата градина в гр.София 24.02.2020 г.

                              


                             
                                                 
От ежедневието на децата от Втора група