Втора група

Втора група 


Възраст 
- 4 годишни

 Персонал:

Спаска Иванова- старши учител;
Цветанка Петрова Маламова - учител;
Веселка Георгиева Методиева - пом.възпитател; 

  

Телефон на групата : 0876 16 64 12

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители

Правила на групата


                                                 
От ежедневието на децата от Втора група