Подготвителна Б група 6 годишни

                                                                    Четвърта  Б група 


                                          Възраст 
- Подготвителна група 6 годишни

    Персонал:

Мария Танова Делчева - старши учител;
Катя  Велинова Борисова -Томова - учител;
Норка Йорданова Владимирова - помощник възпитател;


Телефон на групата: 0876 16 55 53
 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители

Правила на групата