Подготвителна група 5 годишни

Трета група

Възраст
-  подготвителна група 5 годишни

    Персонал:

Йорданка Василева Димитрова - старши учител;
Сашка Спасова Спасова - учител;
Сашка Иванова Атанасова - помощник - възпитател;

Телефон на групата : 0876 17 37 23

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители
                                             
Правила на групата                                          
                                          
От ежедневието на Подготвителна група 5 годишни