Подготвителна група 5 годишни

Трета група

Възраст
-  подготвителна група 5 годишни

    Персонал:

Елена Стоянова Цветкова - старши учител;
Албена Георгиева Колева - Димитрова- учител;
Снежана Маринова Чанева - честач хигиенист;

Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители
                                             
Правила на групата                                          
                                          
От ежедневието на Подготвителна група 5 годишни