Танци

     Ръководител : Светла Красимирова Милошева 

      

      
     
 
     Заниманията се провеждат два пъти седмично - Понеделник и Сряда.