Религия

                                                 "Православно християнче"

Учител : Цветанка Петрова Маламова- теолог
/ богослов/

      


Заниманията се провеждат веднъж седмично - Петък.

   
          Годишно разпределение на образователното съдържание по религия