Първа А група


Първа  А група

Възраст-
3 годишни

    Персонал:
Йорданка Димитрова Младенска -  учител;
Н
ина Николова Василева -  учител;
Емилия Петрова Георгиева - помощник възпитател;


Телефон на групата:  0876 17 24 52

Организация на деня

С
едмично разпределение

План  за работа с родители
         
  

Правила на групата
                                   

                                                        

От ежедневието на децата от Първа група