Приложни изкуства


 
Преподавател : Даниела Гандова
тел. за контакт : 0889 39 45 29 

Заниманията се провеждат в петък.  

Такса за посещение е в размер на 3 лв. плюс 1 лв. за материали, което прави 4 лв. за  посещение.