Приложни изкуства


 
Преподавател : Даниела Гандова
тел. за контакт : 0889 39 45 29 

Заниманията се провеждат два пъти седмично :
Понеделник и Сряда.  

Първоначална такса за материали за цялата година е 30 лв., след което на посещение се заплаща 3 лв.