Детска градина "Вяра, Надежда, Любов"

2015-12-03 10:26:15

Пожарно - тактическо занятие
    02.12.2015 година 


     
        На 02.12.2015 година /Сряда / в ОДЗ"Вяра, Надежда, Любов" Горна Малина се  проведе пожарно - тактическо занятие с РС ПБЗН дежурна смяна и инспектор Цветанка Трайкова.

           
   
     
      Заниятието беше на гасене на пожар в стопанския сектор на детското заведение.