Документи регламентиращи дейността

Карантина


Преустановяване приема на деца от Втора А и Втора Б групи


                                          Уважаеми родители,

         Уведомяваме Ви, че до 22.02.2022 г. вкл., се преустановява приема на деца от Втора А и Втора Б групи  поради заболяване от COVID – 19 на персонал  от ДГ"Вяра, Надежда, Любов", съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, заповед на Кмета на Обищина Горна Малина и заповед на Директора на детското заведение.

Връща
2022-02-16 14:29:19