Галерия

ВАЖНО!!!


        

                                        Уважаеми родители,

      Предстои промяна на Наредбата за определянето и адмистрирането на местни такси и цени на услуги, Раздел III - такси за детска градина, във връзка с промените в Закона за предучилищно и училищно образование. През учебното време на съответната учебната година, децата от яслена и първа група ще заплащат 1,50 лв. за всеки присъствен ден. Останалата част от 1,50 лв. ще се заплаща от Общината. А децата от подготвителните групи - четири, пет и шест годишни се освобождават от такси за учебното време, тъй като таксите се поемат 50% от държавата и 50 % от Общината.
За периода от 01 юни до 14 септември, децата от всички възрастови групи заплащат такса в пълен размер - 3 лева.
   Промените са приети на заседание на Общински съвет Горна Малина на 05.02.21 год. и  влизат в сила, считано от 01.01.2021 г.

Връща
2021-01-08 08:58:45