Бюджет

ВАЖНО!!!    Възобновяване посещението в ДГ                                                                      Уважаеми родители,

      на основание Заповед № 404/21.12.2020 г. на кмета на Община Горна Малина и  заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на министърът на здравеопазването, детската градина ще работи с деца, считано от 04.01.2021 г. при спазване на противоепидемичните мерки до 31.01.2021 г.Стиктно ще се спазват графиците за приемане, изпращане и филтъра на деца. Новоприетите деца от ноемврийската кампания, трябва да се яват с всички изследвания и имунизациите към датата на постъпване. Останалите деца по възможност да се явят на детска  градина с попълнено информирано съгласие. Автобусите ще се движат по утвърдения от началото на учебната година график.

Връща
2020-12-29 10:54:53