Детска градина "Вяра, Надежда, Любов"

ВАЖНО!!!


     

   Противоепидемични меркиЗаповед 77/27.11.2020 г. на директора на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина  

Заповед № 375/25.11.2020 г на кмета на Община Горна Малина

Заповед № РД -01-675/25.11.2020 г на Министерство на здравеопазването


Връща
2020-11-27 08:38:52