Детска градина "Вяра, Надежда, Любов"

ВАЖНО!!!
                Уважаеми родители,

таксата за услугата детска градина може да бъде платена  от 02.12.2020 г. до 11.12.2020 г., от 10:00 ч. до 15:00 часа в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина, във връзка с приключване на финансовата година.Календарите ще се раздават в същия период срещу платена такса.Връща
2020-11-27 10:56:19