Детска градина "Вяра, Надежда, Любов"

ВАЖНО!!!


                2020/2021 учебна година


       Списъци на  децата от ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина за учебната 2020/2021 година
     Мерки за организиране на дейностите в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" след възобновяване приема на деца в условията на засилена противоепидемиологична  обстановка
     
           График за приемане и изпращане на деца в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" в условията на засилена противоепидемиологична обстановка           
 
        Разпределение на персонала по групи и звена в ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина 
 
        Информирано съгласие

        Алгоритъм за дезифекционните мероприятия в ДГ"Вяра,Надежда,Любов"

Връща
2020-09-03 11:08:12