Меню

 
      Седмичното меню се изготвя въз основа на :
  • "Сборник рецепти и ръководство за здравословното хранене на деца до 3 - годишна възраст" - утвърден от Министерството на здравеопазването с писмо № 74-01-106 от 05.09.2013 г. като ръководство за внедряване на здравословните принципи в организираното хранене на децата от 0 до 3 годишна възраст.
Идателство: "Арбалис" ООД.
Автори: Проф. д- р Стефка Петрова; Доц. д-р Веселка Дулева; Д-р Лалка Рангелова; инж.Мариана Куртишева; Д-р Антанета Антонова; Д-р Камен Николов.
Сборникът се прилага за храненето в детска ясла.
  • "Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст" - одобрен от Министерството на здравеопазването с писмо № 33-17-130 от 29.11.2004 г. като задължително ръководство за внедряване на принципите наздравословното хранене в детските градини.
Издателство:"Техника" ЕООД
Автори:ст.н.с. д-р Христо Николов Юруков; ст.н.с. д-р Стефка Пенева Петрова; ст.н.с д-р Донка Петрова Байкова, Елена Николова Славкова; Цанка Димитрова Стоянова; инж. Мариана Димитрова Куртишева.
Сборникът се прилага за храненето на децата на възраст от 3 до 7 години.
 
 
   Регламент ( EO) 2011 № 1169/2011