Художествена гимнастика


СКХГ "ТЕА ДЕНС" БЪЛГАРИЯ


Треньор: Латина Цветанова
Телефон за контакт : 0886 844 760

Заниманията се провеждат два пъти седмично - Понеделник  и Сряда;
Месечна такса  20 лева.