Втора А група

Втора А  група

                                                    Възраст - Подготвителна група 4 годишни   
  
Персонал
:


Йорданка Василева Димитрова - старши учител;
Ирена Панайотова Станчева -старши  учител;
Сашка Иванова Атанасова - помощник възпитател;

Телефон на групата : 0876 17 37 23


Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование


Правила на групата         От ежедневието на децата от Втора А група