Обществен съветНормативна уредба

Състав 

          На 30.11.2016 година /Сряда/ беше учреден Обществен съвет към ДГ "Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина, в състав :

          Тони Маринов - с.Саранци, обл.Софийска - председател;
          Милена Михайлова Иванова - с.Горна Малина, обл.Софийска - член;
          Цветелина Асенова Симеонова - с.Априлово, обл.Софийска - член;
          Анна Иванова Стоилова - с.Априлово, обл.Софийска - член;
          Ганка Христова - главен експерт "Образование, култура, вероизповедение и младежки дейности"- представител на Община Горна Малина, определена със Заповед № 450/18.11.2016 г. на кмета на Община Горна Малина - член;

       И резервни членове: 

          Владимир Стоянов Видулов -с.Долна Малина, обл.Софийска;
          Христина Валентинова Кьосова - с.Саранци, обл.Софийска;
          Борис Цветков Борисов - с.Априлово, обл.Софийска;

        Обществен съвет към ДГ"Вяра,Надежда,Любов" Горна Малина - протокол
Покана до родителите на всички деца за излъчване на представители на групите за участие в събранието на родителите за излъчване на представители на обществения съвет към ДГ"Вяра,Надежда,Любов"