Музика

 
Музикален ръководител: Спаска Георгиева Иванова 

Заниманията се провеждат два пъти седмично - Вторник и Четвъртък;