Танци

     Хореограф : Светла Красимирова Милошева 

      

      
     Заниманията се провеждат два пъти седмично - Понеделник и Сряда.