Персонал

      Детска градина "Вяра, Надежда, Любов"  Горна Малина - основната сграда и двата филиала с.Априлово и с.Долно Камарци се обслужва от 39 -членен екип:

Директор - 1;
Медицински персонал - 3;
Педагогически персонал -15;
Помощен персонал - 9;
Перач - 1;
Готвач - 2;
Помощник кухня-2;
ЗАС-1;
Касиер - счетоводител - 1;
Счетоводител - 1;
Касиер домакин -1 - телефон за контакт: 0876 19 09 52;
Работник поддръжка - 1;
Охрана - 1;

Детското заведение се обслужва от медицински фелдшер.
Има оборудван медицински кабинет.
Хигиената се поддържа от обслужващия персонал по звена.