ДГ б

Филиал с.Долно Камарци

Възраст
- от 3 до 7 годишини- смесена група с. Долно Камарци

    Персонал:

Христина Димитрова Йотова - старши учител;
Йорданка Велинова Митева - учител;
Петра Георгиева Горанова- помощник - възпитател;


Телефон на групата:  0876 18 52 78

Организация на деня

Седмично разпределение
 
План за взаимодействие с родители

Правила на групата

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование


От ежедневието на децата от филиал Долно Камарци