ДГ а

филиал с.Априлово

Възраст
- от 3 до 7 годишни- смесена група 


    Персонал:

Ани Цветкова Димитрова - учител;
Венета Димитрова Стойкова- учител;
Лили Стефанова Асенова - помощник възпитател;


Телефон на групата: 0876 18 20 69 

     
Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

Правила на групата

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

От ежедневието на децата от филиал Априлово