Детска ясла

Детска ясла

Възраст
- от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст


    Персонал:

Емилия Николова Петрова- медицинска сестра;
Юлия Василева Димитрова - медицинска сестра;
Таня Цветанова Стойнова - помощник възпитател;
Ганка Христова Димитрова - помощник възпитател;

Телефон на групата: 0876 16 71 12


Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

Правила на групата