Втора Б група

                                                                 Втора Б група

                                      Възраст 
- Подготвителна група 4 годишни;

Персонал:

Мария Танова Делчева - старши учител;
Катя  Велинова Борисова -Томова - учител;
Норка Йорданова Владимирова - помощник възпитател;


Телефон на групата: 0876 16 55 53
 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за взаимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование


Правила на групата
 
  
     
         

От ежедневието на децата от Втора Б група