Школа по английски език

   
     Учител по английски език: Цветина Златкова
     
     Телефон за контакт: 0878 73 94 34
                                           
      Занимания по Английски език:
     

    Заниманията се провеждат два пъти седмично - Вторник  и Четвъртък, по 30 минути.
    Таксата за един месец е 25 лева и включва осем занимания. При по - малко от 5 посетени занимания, се заплаща половината от таксата.Всяко второ дете от семейството заплаща половин такса за участие в заниманията.
     Таксата се заплаща между първо и десето число на всеки календарен месец за предходния месец.
     Не се заплаща такса, когато детето няма посещения през месеца.
     При пропускане на заниятията в продължение на два пълни месеца, детето автоматично се изключва от групата.