Първа група


Първа група

Възраст-
3 годишни

Персонал:

Йорданка Димитрова Младенска -  учител;
Н
ина Николова Василева -  учител;
Емилия Петрова Георгиева - помощник възпитател;


Телефон на групата:  0876 17 24 52

Организация на деня

С
едмично разпределение

План  за взаимодействие с родители
   

План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 
 
Правила на групата
                                   

                                                        

От ежедневието на децата от Първа група