Футбол

         Обучението по футбол се провежда от  ФК "Академия "Мургаш", гр.Елин Пелин, с треньор Асен Вутев.
       Телефон за контакт: 0877 66 74 66                                           
       Тренировките се провеждат два пъти седмично - вторник  и четвъртък, по 30 минути.
     Таксата за един месец е 25 лева и включва от пет до осем занимания. При от 2 до 4 посетени занимания, се заплаща 15 лв.Всяко второ дете от семейството заплаща половин такса.
     Таксата се заплаща между първо и десето число на всеки календарен месец за предходния месец.
        Не се заплаща такса, когато детето няма посещения през месеца.