Групи

Детското заведение се посещава от 199 деца на възраст от 10 месеца до 7 годишна възраст.
В основната сграда децата са разделени  в 6 групи на възрастов принцип:
  • до 3 години - Детска ясла - 32 деца;
  • 3 години - Първа  група - 29 деца;
  • 3 години - Втора А група - 22 деца;
  • 4 години - Втора Б група  - 22 деца;
  • 5 години - Подготвителна  група   - 37 деца;
  • 6 години - Подготвителна група  - 25 деца;
През септември 2009 година  към детското заведение се присъединяват :
  • филиал с.Априлово - една смесена група - 24 деца:
                            подготвителна група 6 годишни - 5 деца;
                            подготвителна група 5 годишни - 4 деца;
                            подготвителна група 4 годишни - 2 деца;
                            до 3 години - 13 деца;
  • филиал с.Долно Камарци - една смесена група - 8 деца;
                           подготвителна група 6 годишни - 3 деца;
                           подготвителна група 5 годишни - 1 дете;
                           подготвителна група 4 годишни -  1 дете;
                           до 3 години - 3 деца;