Бюджет

      Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ" Вяра,Надежда, Любов" за 2021 година

       Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ" Вяра, Надежда, Любов" за 2021 година.

     Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

     Обяснителна записка във връзка с изпълнение на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за педиода 01.07.2021 - 30.09.2021 г.   

     Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.
   
     Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда, Любов" за периода 01.04.2021 -30.06.2021 г.

    Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда, Любов" за периода 01.01.2021 -31.03.2021 г.
    
    Бюджет ДГ"Вяра,Надежда,Любов" 2021


     Отчет за изпълнението  на бюджета 2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за 2020 г.    

    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 31.12.2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.10.2020-31.12.2020 г.

    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 30.09.2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 30.06.2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.

    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 31.03.2020 г.
   
    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.
  
    Бюджет ДГ"Вяра,Надежда,Любов" 2020