Детска градина "Вяра, Надежда, Любов" - с. Горна Малина е открита на 24.05.1976 г.
       През изминалите години екипа на детското заведение се стреми винаги да е запознат с новостите в предучилищното възпитание, смело експериментира, съчетавайки новото с  традициите в областта на предучилищното възпитание като по този начин детската градина  си създаваде име на сериозен образователен център със свои стил, сред детските заведения на територията на общината и областта.       Доказателство са наградите и грамотите, получени на регионално и национално ниво от педагогическия екип и децата.

                     

                      
                                        
                                              Благодарствено писмо РААБЕ България

       Посещава се от 199 деца на възраст от 10 месеца до 7 годишна възраст, разпределени в осем групи, шест в основната сграда , от които една яслена и пет детска градина и по една във филиалите Априлово и Долно Камарци.

 

      Детското заведение се намира на територията на Община Горна Малина. Разполага с основна сграда - 1000 кв. м. застроена площ и 9 дка незастроена площ  с площадки за игра за всяка група, игрище за волейбол, баскетбол и зелени площи.

   

   За децата , живеещи извън Горна Малина има организиран транспорт по маршрути:

         
                                   

  

     Поздравителен адрес ОРАК  Дигитална Учителска Академия