Седмичното меню се изготвя въз основа на :
Идателство: "Арбалис" ООД.
Автори: Проф. д- р Стефка Петрова; Доц. д-р Веселка Дулева; Д-р Лалка Рангелова; инж.Мариана Куртишева; Д-р Антанета Антонова; Д-р Камен Николов.
Сборникът се прилага за храненето в детска ясла.
Издателство:"Пропелер" София 2020
Автори: Проф. д- р Стефка Петрова; Проф. д-р Веселка Дулева;Доц.д-р Лалка Рангелова; Проф. д-р Донка Байкова; инж.Мариана Куртишева; 

Сборникът се прилага за храненето на децата на възраст от 3 до 7 години.
 
 
   Регламент ( EO) 2011 № 1169/2011