Детското заведение се посещава от 199 деца на възраст от 10 месеца до 7 годишна възраст.
В основната сграда децата са разделени  в 6 групи на възрастов принцип:
През септември 2009 година  към детското заведение се присъединяват :
                            подготвителна група 6 годишни - 5 деца;
                            подготвителна група 5 годишни - 4 деца;
                            подготвителна група 4 годишни - 2 деца;
                            до 3 години - 13 деца;
                           подготвителна група 6 годишни - 3 деца;
                           подготвителна група 5 годишни - 1 дете;
                           подготвителна група 4 годишни -  1 дете;
                           до 3 години - 3 деца;