Четвърта група

Възраст
-  подготвителна група 6 годишни

Персонал:

Елена Стоянова Цветкова - старши учител;
Албена Георгиева Колева - Димитрова- учител;
Цветанка Стойчева Илиева - помощник - възпитател;


Телефон на групата :0876 18 56 12  

 

Организация на деня

Седмично разпределение

План за ваимодействие с родители

План за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

                                             
Правила на групата                                 

                                          
От ежедневието на Подготвителна група 6 годишни


    Конкурс за детска рисунка на тема "Моят дом", организиран от ЕРА Голд Недвижими имоти.
      Рисунките ще бъдат подарени на фондация "Продължаваме". Близо 1200 детски рисунки  ще бъдат поставени по стените  на педиатричните отделения в държавните болници в страната, за да могат повече деца да се усмихнат.      

  Национален конкурс "Нашият коледен дух - 2021 "