Групи

Детското заведение се посещава от 194 деца на възраст от 10 месеца до 7 годишна възраст.
В основната сграда децата са разделени  в 6 групи на възрастов принцип:
  • до 3 години - Детска ясла - 35 деца;
  • 3 години - Първа група - 33 деца;
  • 4 години - Втора група  - 26 деца;
  • 5 години - Подготвителна  група   - 36 деца;
  • 6 години - Подготвителна А група  - 22 деца;
  • 6 години - Подготвителна Б група  - 23 деца;
През септември 2009 година  към детското заведение се присъединяват :
  • филиал с.Априлово - една смесена група - 11 деца:
                            подготвителна група 6 годишни - 2 деца;
                            подготвителна група 5 годишни - 2 дете;
                            3-4 годишни - 7 деца;
  • филиал с.Долно Камарци - една смесена група - 8 деца;
                           подготвителна група 6 годишни - 3 деца;
                           подготвителна група 5 годишни - 3 деца;
                           3 - 4 годишни - 2 деца;