Групи

Детското заведение се посещава от 173 деца на възраст от 10 месеца до 7 годишна възраст.
В основната сграда децата са разделени  в 6 групи на възрастов принцип:
  • до 3 години - Детска ясла - 16 деца;
  • 3 години - Първа А група - 19 деца;
  • 3 години - Първа Б група - 20 деца;
  • 4 години - Втора група  - 37 деца;
  • 5 години - Подготвителна  група   - 28 деца;
  • 6 години - Подготвителна група  - 31 деца;
През септември 2009 година  към детското заведение се присъединяват :
  • филиал с.Априлово - една смесена група - 11 деца:
                            подготвителна група 6 годишни - 2 деца;
                            подготвителна група 5 годишни - 5 дете;
                            3-4 годишни - 3 деца;
                            до 3 години - 1 дете;
  • филиал с.Долно Камарци - една смесена група - 9 деца;
                           подготвителна група 6 годишни - 4 деца;
                           подготвителна група 5 годишни - 2 деца;
                           3 - 4 годишни - 1 дете;
                           до 3 години - 1 дете;