Детска ясла

Детска ясла

Възраст
- от 10 месечна възраст до 3 годишна възраст


    Персонал:

Емилия Николова Петрова- медицинска сестра;
Юлия Василева Димитрова - медицинска сестра;
Ресенка Ангелова Иванова- детегледачка, детска ясла;

Телефон на групата: 0876 16 71 12


Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители