Подготвителна А група 6 годишни

Четвърта А група

Възраст
-  подготвителна група 6 годишни


      Персонал:

Цветанка Петрова Маламова - учител;
Спаска Георгиева Иванова - старши учител;
Веселка Георгиева Методиева - помощник възпитател;

 

Телефон на групата : 0876 16 64 12

   

Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители

Правила на групата         

01.05.2020 г. - Виртуална арт работилничка "Пътят на хляба"  Занимания вкъщи               
       
От ежедневието на децата от Подготвителна А група - 6 годишни