Подготвителна група 6 годишни

Четвърта  група

                     Възраст - Подготвителна група 6 годишни   

Персонал
:


Йорданка Василева Димитрова - старши учител;
Сашка Спасова Спасова - учител;
Сашка Иванова Атанасова - помощник възпитател;

Телефон на групата : 0876 17 37 23


Организация на деня

Седмично разпределение

План за работа с родители

Правила на групата         


От ежедневието на децата от Подготвителна  група - 6 годишни