Бюджет

      Бюджет ДГ"Вяра,Надежда,Любов" 2021

         Отчет за изпълнението  на бюджета 2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за 2020 г.    


    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 31.12.2020 г.

   Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.10.2020-31.12.2020 г.


    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 30.09.2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.01.2020-30.09.2020 г.

    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 30.06.2020 г.

    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.

    Отчет за изпълнението  на бюджета - към 31.03.2020 г.
   
    Обяснителна записка във връзка с изпълнението на бюджета на ДГ"Вяра,Надежда,Любов" за периода 01.01.2020-31.03.2020 г.
  
    Бюджет ДГ"Вяра,Надежда,Любов" 2020